Ústav řízení a ekonomiky podniku

Studium na Ústavu řízení a ekonomiky podniku je zaměřeno na přípravu kvalifikovaných odborníků pro oblast středního a vrcholového managementu strojírenských i ostatních průmyslových podniků. Hlavní předností absolventů je jejich manažerské a ekonomické vzdělání, které navazuje na široké teoretické vzdělání technické. Nabyté technicko-ekonomické vědomosti a dovednosti uplatní absolventi při řešení komplexních technických a ekonomických problémů.

Po ukončení studia absolventi nacházejí široké uplatnění v manažerských a ekonomických funkcích v průmyslových, zejména strojírenských podnicích a obchodních společnostech v zahraničním obchodě a mezinárodních společnostech, v poradenských a konzultačních agenturách, v bankovnictví, pojišťovnictví a ve veřejné a státní správě.


Zprávy