Magisterské studium

Ústav řízení a ekonomiky podniku je garantem navazujícího magisterského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku. Součástí státní závěrečné zkoušky je také obhajoba diplomové práce. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce absolvent získá akademický titul "inženýr" (Ing.). Magisterské studium na Ústavu řízení a ekonomiky podniku je ukončeno státní závěrečnou zkouškou ze třech předmětů.

Strojírenská technologie

Ekonomika strojírenského podniku

Management strojírenského podniku

Řízení a ekonomika podniku

dvouletý magisterský studijní obor

PRO KOHO

Návazné magisterské studium je určeno absolventům technických a technicko-ekonomických bakalářských studijních oborů. Jejich stávající znalosti dále prohlubuje v zejména oblasti řízení podnikových procesů, analýzy dat a tvorby manažerských rozhodnutí. Obor vychovává budoucí vrcholové manažery a odborníky podnikových štábních útvarů.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlaste se do studijního programu Strojní inženýrství a studijního oboru Řízení a ekonomika podniku. Více informací najdete zde.
Podmínkou studia je úspěšné absolvování přijímacího řízení. Studenti studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství a ISP Řízení a ekonomika průmyslových procesů mají přijímací zkoušky prominuty.

STUDIJNÍ PLÁN

Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Projektování výrobních systémů 2341004 2+2 z,zk 4 odkaz
Finanční účetnictví 2381100 2+2 z,zk 5 odkaz odkaz Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D. Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Statistika 2381147 2+2 z,zk 5 odkaz odkaz Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc. Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc, Ing. Josef Košťálek
Teorie managementu 2381709 2+2 z,zk 5 odkaz odkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA
Projekt I. 2382111 0+5 kz 5 odkaz odkaz Ing. Lumír Al-Dabagh
Z následující skupiny PV předmětů nutno dva volit:
Ekonomické aspekty ekologie 2383044 1+2 z 3 odkaz odkaz Prof. Ing. František Freiberg CSc. Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Projektování databázových systémů 2383048 1+2 z 3 odkaz odkaz Ing. Petr Žemlička Ing. Petr Žemlička
Organizace a řízení výroby 2383108 1+2 z 3 odkaz odkaz Doc. Ing. Michal Kavan, CSc. Doc. Ing. Michal Kavan, CSc.
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Ekonomická teorie23811532+2z,zk5odkazodkaz Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Výrobní management23810242+2z,zk5odkazodkaz Doc. Ing. Michal Kavan CSc.Ing. Lumír Al-Dabagh
Strategický management23810822+2z,zk4odkazodkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBAIng. Vladimír Žáček CSc., MBA
Finanční management23810832+2z,zk5odkazodkaz Prof. Ing. František Freiberg CSc.Prof. Ing. František Freiberg CSc.
Controlingové řízení podniku23817072+2z,zk5odkazodkaz Ing. Olga Heralová, MBAIng. Olga Heralová, MBA
Projekt II.23830060+5z5odkazodkaz Prof. Ing. František Freiberg CSc.Prof. Ing. František Freiberg CSc.
Z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit:
Projektování výrobních procesů23420452+1kz4 odkaz   
Počítačová simulace ve výrobě23821501+2kz3odkazodkazIng. Pavel ScholzIng. Pavel Scholz
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Projektový management inovací23811023+1z,zk5odkazodkaz Doc. Ing. Michal Kavan CSc.Doc. Ing. Michal Kavan CSc.
Marketingový management23811042+2z,zk5odkazodkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBAIng. Vladimír Žáček CSc., MBA, Ing. Vladimír Brdek Ph.D.
Operační výzkum23811762+2z,zk4odkazodkaz Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc, Ing. Barbora Stieberová, Ph.D., Ing. Josef KošťálekDoc. Ing. Jan Kožíšek CSc, Ing. Barbora Stieberová, Ph.D., Ing. Josef Košťálek
Finance a bankovnictví23820871+2kz4odkazodkaz Prof. Ing. František Freiberg CSc.Prof. Ing. František Freiberg CSc.
Projekt III.23821130+10kz10odkazodkaz  Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
Z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit:
Technické materiály23220532+1kz3 odkaz    
Programování pro web23710872+2z,zk5 odkaz   
Řízení lidských zdrojů23810792+2z,zk4odkazodkaz Ing. Libor Rejf CSc.Ing. Libor Rejf CSc.
Jazyková výuka a zkouška:
XXX – přípravná výuka2043xxx0+2z2      
XXX – magisterská zkouška2041xxx0+0zk1      
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Inovační inženýrství23410312+1z,zk4 odkaz   
Management kvality23811682+1z,zk4odkazodkaz Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc.Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc.
Právo v podnikání23820532+1kz3odkazodkaz Doc. JUDr. František Klimeš CSc.Doc. JUDr. František Klimeš CSc.
Diplomová práce23839980+10z10odkazodkaz  Vedoucí práce
Z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit:
Modelování výrobních procesů a systémů23410172+2z,zk 4odkaz   
Moderní nástroje výrobních systémů23811141+3z,zk 4odkazodkaz Ing. Pavel ScholzIng. Pavel Scholz

Magisterské předměty vyučované pro jiné obory

informace o dalších vyučovaných předmětech naším ústavem

STUDIJNÍ PLÁN

PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Ekonomika a finance (VMI)23810932+2 z, zk5odkazodkaz prof. Ing. František Freiberg, CSc.prof. Ing. František Freiberg, CSc.
Etika a psychologie v řízení (MMT, VMI)2383011 1+1z2odkazodkaz Ing. Libor Rejf, CSc.Ing. Libor Rejf, CSc.
Podnikatelství a management (VMI)2382052 2+1kz3odkazodkaz Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
Projektové řízení a marketing (LKT) 23811412+1z, zk4odkazodkaz Ing. Vladimír Žáček, CSc, MBAIng. Petr Žemlička
Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu
(AME, BLP, DLLT, ENE, MMT, MCH, PTE, PŘT)
23830621+2 z2 odkazodkaz prof. Ing. František Freiberg, CSc., Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
Řízení lidských zdrojů (LKT)2381079 2+2z, zk4odkazodkaz Ing. Libor Rejf, CSc.Ing. Libor Rejf, CSc.
Strojírenská ergonomie (VSZ)2383035 2+2z2odkazodkaz Ing. Libor Rejf, CSc.Ing. Libor Rejf, CSc., Ing. Ladislav Vaniš

 

OKRUHY OTÁZEK K STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM:

Ekonomika
Management 
Technologie