Bakalářské studium

Bakalářský studijní program se standardní dobou studia 3 akademické roky je prvním stupněm strukturovaného studia, jehož podstatou je možná návaznost studijních programů magisterského a doktorského studia. Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou sloužící k souborné kontrole kvality dosažených výsledků, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské diplomové práce. Po úspěšném vykonání státní bakalářské zkoušky a obhajobě bakalářské diplomové práce absolvent získá akademický titul "bakalář" (Bc.) a může pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu.

Řízení a ekonomika průmyslových procesů

tříletý individuální studijní plán v rámci bakalářského studijního programu TZSI

PRO KOHO

Zajímá tě technika, ale spíš než samotnému navrhování a výrobě výrobků by ses rád věnoval řízení průmyslových podniků a procesů, kterými výrobky vznikají? Máš jasnou vizi být inženýrem a chceš se již od prvního ročníku specializovat na manažersko-ekonomické zaměření v technice? Tato specializace v rámci studijního programu TZSI je určena právě tobě!

Specializační předměty již od prvního ročníku.

Možnost postoupit do návazného studijního oboru Řízení a ekonomika podniku bez přijímaček.

Nutnost absolvovat vybrané zkoušky na obtížnější úrovni A (alfa).

JAK SE PŘIHLÁSIT

1. Přihlaste se na do standardního studijního programu Teoretický Základ Strojního Inženýrství (TZSI).
2. První semestr je beze změny, absolvujete jej společně s dle standardního studijního plánu s ostatními studenty TZSI.
3. Při zápisu do druhého semestru přihlásíte na studijním oddělení FS do individuálního studijního plánu Řízení a ekonomika průmyslových procesů.

Detailní popis, jak postupovat, najdete zde.

STUDIJNÍ PLÁN

PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotace PodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Matematika I.20110564+4z,zk8odkaz    
Matematika I. A201A0560+0zk4odkaz    
Konstruktivní geometrie20110213+2z,zk6odkaz    
Konstruktivní geometrie A201A0210+0zk3odkaz    
Vývoj techniky21310052+0zk3odkaz    
Strojírenské konstruování I.21320011+2kz2odkaz    
Chemie21820192+1kz3odkaz    
Počítačová podpora studia23720411+1kz3odkaz    
Ze skupiny humanitních předmětů nutno jeden absolvovat dle rozvrhu:
Komunikace a jednání s lidmi23830091+1z2odkazodkaz Ing. Libor Rejf, CSc.Ing. Vladimír Brdek, Ph.D., Ing. Libor Rejf CSc.
Manažerské dovednosti23831071+1z2odkazodkaz Ing. Dagmar Charvátová Ph.D.Ing. Dagmar Charvátová Ph.D.
Ze skupiny technologických předmětů nutno jeden absolvovat:
Základy technologie I.23330381+1z3odkaz    
Základy technologie II.23430381+1z3odkaz    
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotace PodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Matematika II.20110624+4z,zk8odkaz    
Matematika II. A201A0620+0zk4odkaz    
Projektové řízení a marketing23820932+2kz4odkazodkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBAIng. Vladimír Brdek Ph.D., Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA
Fyzika I.20210414+1z,zk7odkaz    
Fyzika I. A202A10410+0zk3odkaz    
Strojírenské konstruování II.21310022+3z,zk4odkaz    
Nauka o materiálu I.23220292+1kz3odkaz    
Ze skupiny technologických předmětů nutno absolvovat zbývající:
Základy technologie I.23330381+1z3odkaz    
Základy technologie II.23430381+1z3odkaz    
Skupina předmětů tělesné výchovy:
Tělesná výchova I.TV-20+2z1      
Letní výcvikový kurzTVK-L1 týdenz1    
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotace PodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Matematika III.20110092+2z,zk5odkaz    
Matematika III. A201A0090+0zk2odkaz    
Základy algoritmizace a programování20120351+2kz4odkaz    
Základy ekonomie – teorie pro techniky23810032+2z,zk4odkazodkaz doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.doc. Ing. Theodor Beran Ph.D., Ing. Šárka Findová
Základy ekonomie – teorie pro techniky A238A0030+0zk2odkazodkaz doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.doc. Ing. Theodor Beran Ph.D., Ing. Šárka Findová
Termomechanika21210233+2z,zk5odkaz    
Termomechanika A212A0230+0zk2odkaz    
Mechanika I.23111012+2z,zk4odkaz    
Mechanika I. A231A1010+0zk2odkaz    
Nauka o materiálu II.23210392+2z,zk4odkaz    
Tělesná výchova II.TV-10+2z1    
Základy stochastiky20130660+2z2odkazodkaz  
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Numerická matematika20110492+2z,zk4odkaz    
Numerická matematika A201A0490+0zk2odkaz    
Pružnost a pevnost I.21110013+3z,zk7odkaz    
Pružnost a pevnost I. A211A10010+0zk3odkaz    
Mechanika tekutin21215003+2z,zk5odkaz    
Mechanika tekutin A212A15000+0zk3odkaz    
Mechanika II.23111022+2z,zk4odkaz    
Mechanika II. A231A1020+0zk2odkaz    
Technologie I.23310682+2z,zk5odkaz    
Management a ekonomika podniku23820702+2kz4odkazodkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA, Ing. Olga Heralová MBAIng. Petr Žemlička, Ing. Olga Heralová MBA, Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA, Ing. Vladimír Brdek Ph.D.
Doporučený termín zkoušky z cizího jazyka, z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit:
Angličtina – bakalářská zkouška2041061 z,zk 2odkaz   
Němčina – bakalářská zkouška2041062 z,zk2odkaz    
Francouzština – bakalářská zkouška2041063 z,zk 2odkaz   
Španělština – bakalářská zkouška2041064 z,zk 2odkaz   
Ruština – bakalářská zkouška2041065 z,zk2odkaz    
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Pružnost a pevnost II.21111033+3z,zk5odkaz    
Pružnost a pevnost II. A211A1030+0zk2odkaz    
Části a mechanismy strojů I.21315123+2z,zk6odkaz    
Elektrické obvody a elektronika21415042+2z,zk4odkaz    
Mechanika III.23111072+3z,zk7odkaz    
Mechanika III. A231A1070+0zk4odkaz    
Technologie II.23410142+2z,zk5odkaz    
Technická měření23720831+2kz3odkaz    
Základy práva2383001 1+1z odkaz odkaz Doc. JUDr. František Klimeš CSc.Doc. JUDr. František Klimeš CSc.
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Části a mechanismy strojů II.21310263+0z,zk3odkaz    
Konstrukční cvičení21330250+4z4odkaz    
Elektrické stroje a pohony21415052+2z,zk4odkaz    
Automatické řízení23710473+2z,zk5odkaz    
Oborový projekt2xx20910+2kz2odkazodkaz Vedoucí práce
Bakalářská práce2xx39910+0z4odkazodkaz  Vedoucí práce
Modely rozhodování v teorii a praxi23811752+2z,zk4odkazodkazIng. Vladimír Žáček, CSc. MBA, doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.  Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA, doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.
Modely rozhodování v teorii a praxi A238A1750+0zk2odkazodkazIng. Vladimír Žáček, CSc. MBA, doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.  Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA, doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.
Manažerské propočty23820712+2 kz4odkazodkaz Ing. Miroslav Žilka Ph.D.Ing. Miroslav Žilka Ph.D.

Výroba a ekonomika ve strojírenstvi

tříletý bakalářský studijní obor

PRO KOHO

Tento tříletý studijní obor je určen především pro ty, kteří chtějí co nejrychleji do praxe s titulem bakalář (Bc.). V jeho osnovách je více prakticky orientovaných předmětů zaměřených na ekonomiku, management průmyslových podniků, ale také na výrobní technologii a technické materiály.

Větší podíl profesně zaměřených předmětů spojený s předpokládaným dřívějším odchodem do praxe.

Možnost absolvovat vybrané zkoušky na nižší úrovni B (beta).

Menší hloubka teoretických poznatků.

Nutnost úspěšně absolvovat přijímací řízení pro postup do návazného magisterského studia.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlaste se do studijního oboru Výroba a ekonomika ve strojírenství – podrobnosti zde.

STUDIJNÍ PLÁN

PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotace PodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Matematika I.20110564+4z,zk8odkaz    
Matematika I. A201A0560+0zk4odkaz    
Konstruktivní geometrie20110213+2z,zk6odkaz    
Konstruktivní geometrie A201A0210+0zk3odkaz    
Vývoj techniky21310052+0zk3odkaz    
Strojírenské konstruování I.21320011+2kz2odkaz    
Chemie21820192+1kz3odkaz    
Počítačová podpora studia23720411+1kz3odkaz    
Ze skupiny humanitních předmětů nutno jeden absolvovat dle rozvrhu:
Komunikace a jednání s lidmi23830091+1z2odkazodkaz Ing. Libor Rejf, CSc.Ing. Vladimír Brdek, Ph.D., Ing. Libor Rejf CSc.
Manažerské dovednosti23831071+1z2odkazodkaz Ing. Dagmar Charvátová Ph.D.Ing. Dagmar Charvátová Ph.D.
Ze skupiny technologických předmětů nutno jeden absolvovat:
Základy technologie I.23330381+1z3odkaz    
Základy technologie II.23430381+1z3odkaz    
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Matematika II.20110624+4z,zk8odkaz    
Počítačová grafika20120371+1kz3odkaz    
Fyzika I.20210414+1z,zk7odkaz    
Strojírenské konstruování II.21310022+3z,zk4odkaz    
Nauka o materiálu I.23220292+1kz3odkaz    
Ze skupiny technologických předmětů nutno absolvovat zbývající:
Základy technologie I.23330381+1z3odkaz    
Základy technologie II.23430381+1z3odkaz    
Skupina předmětů tělesné výchovy:
Tělesná výchova I.TV-20+2z1     
Letní výcvikový kurzTVK-L1 týdenz1     
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Matematika III.20110092+2z,zk5odkaz    
Fyzika II.20210251+2z,zk4odkaz    
Termomechanika21210233+2z,zk5odkaz    
Mechanika pro technology23110044+2z,zk4odkaz    
Nauka o materiálu II.23210392+2z,zk4odkaz    
Technologie I.23310682+2z,zk5odkaz    
Tělesná výchova II.TV-10+2z1     
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Pružnost a pevnost pro technology21110184+3z,zk8odkaz    
Řízení jakosti23420051+1kz2odkaz    
Technologie II.23410142+2z,zk5odkaz    
Management a ekonomika podniku23810752+2z,zk5odkazodkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA, Ing. Olga Heralová MBAIng. Petr Žemlička, Ing. Olga Heralová MBA, Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA, Ing. Vladimír Brdek Ph.D.
Personální řízení23831022+1z2odkazodkaz Ing. Libor Rejf CSc.Ing. Libor Rejf CSc.
Z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit:
Technické aplikace materiálů23210673+1z,zk5odkaz    
Základy ekonomie23810022+2z,zk5odkazodkaz doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Doporučený termín zkoušky z cizího jazyka, z následující skupiny PV předmětů nutno jeden volit:
Angličtina – bakalářská zkouška2041061 z,zk 2odkaz   
Němčina – bakalářská zkouška2041062 z,zk2odkaz    
Francouzština – bakalářská zkouška2041063 z,zk2odkaz   
Španělština – bakalářská zkouška2041064 z,zk2odkaz   
Ruština – bakalářská zkouška2041065 z,zk2odkaz    
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Části strojů pro technology21315192+3z,zk5odkaz    
Úvod do elektrotechniky pro technology21412042+2z,zk 4odkaz   
Kalkulace a rozpočetnictví23810682+2z,zk5odkazodkaz doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.Ing. Bc. Ladislav Vaniš
Základy práva23830011+1z2odkazodkaz Doc. JUDr. František Klimeš CSc.Doc. JUDr. František Klimeš CSc.
Oborový projekt2xx20910+2kz2odkazodkaz  Ing. Bc. Ladislav Vaniš
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen jednu celou skupinu:
SKUPINA A - zaměření materiály
Tepelné zpracování23220412+1kz4odkaz    
Technologie svařování23315052+1z,zk4odkaz    
Strojírenská metrologie23410012+2z,zk5odkaz    
SKUPINA B - zaměření tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy
Tepelné zpracování23220412+1kz4odkaz    
Technologie svařování23315052+1z,zk4odkaz    
Technologie povrchových úprav23320381+2kz4odkaz    
SKUPINA C - zaměření obrábění, projektování, metrologie
Strojírenská metrologie23410012+2z,zk5odkaz    
Obráběcí nástroje23410022+1z,zk4odkaz    
Automatizace programování obráběcích strojů23420321+2kz3odkaz    
SKUPINA D - zaměření ekonomika
Průmyslový marketing23810593+1z,zk5odkazodkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBAIng. Vladimír Žáček CSc., MBA
Účetnictví23815042+2z,zk4odkazodkaz doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Projektový management23815142+2z,zk4odkazodkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBAIng. Vladimír Brdek Ph.D.
PředmětKódHodinyZakončeníKredityAnotacePodkladyPřednášející z ústavuCvičící z ústavu
Automatizace výrobních procesů23310713+2z,zk5odkaz    
Financování podniku23810982+2z,zk4odkazodkaz Prof. Ing. František Freiberg CSc.Prof. Ing. František Freiberg CSc.
Statistická a rozhodovací analýza23820482+1kz4odkazodkaz Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc.Ing. Barbora Stieberová Ph.D., Ing. Josef Košťálek, Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc.
Z následujících skupin předmětů studenti zapisují podle zaměření vždy jen jednu celou skupinu:
SKUPINA A - zaměření materiály
Perspektivní materiály23215013+1z,zk4odkaz    
Technické zkoušení materiálů23215033+2z,zk5odkaz    
Strojírenská ergonomie23811072+2z,zk4odkazodkaz Prof. Ing. Lubor Chundela DrSc.Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Libor Rejf CSc.
Bakalářská práce23239930+6z5odkaz    
SKUPINA B - zaměření tváření, slévání, svařování, povrchové úpravy
Technologičnost konstrukcí23310653+1z,zk5odkaz    
Technologie slévání a tváření23315063+2z,zk5odkaz    
Přípravky a nástroje23320560+3kz3odkaz    
Bakalářská práce23339930+6z5odkaz    
SKUPINA C - zaměření obrábění, projektování, metrologie
Speciální technologie obrábění23410683+2z,zk5odkaz    
Strojírenská ergonomie23811072+2z,zk4odkazodkaz Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Libor Rejf CSc.Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Libor Rejf CSc.
Projektování výrobních procesů23415152+2z,zk4odkaz    
Bakalářská práce23439930+6z5odkaz    
SKUPINA D - zaměření ekonomika
Projektování výrobních procesů23415152+2z,zk4odkaz    
Strojírenská ergonomie23811072+2z,zk4odkazodkaz Prof. Ing. Lubor Chundela DrSc.Ing. Bc. Ladislav Vaniš, Ing. Libor Rejf CSc.
Manažerské propočty23817122+2z,zk4odkazodkaz Ing. Miroslav Žilka Ph.D.Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Bakalářská práce23839930+6z5odkazodkaz  Vedoucí práce

 

OKRUHY OTÁZEK K STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM:

Ekonomika a management
Strojírenská technologie
Nauka o materiálu