Kontaktní informace

České vysoké učení technické v Praze,
Ústav řízení a ekonomiky podniku

Karlovo náměstí 13
121 35 Praha 2

Kontakty na jednotlivé pracovníky a doktorandy našeho ústavu naleznete v části lidé.

Sekretariát ústavu

Blanka Marzuki

Sekretářka ústavu

Telefon: +420 224 355 798

Email: blanka.marzuki@fs.cvut.cz

Management ústavu

prof. Ing. František Freiberg, CSc.

Vedoucí ústavu
Místnost: B-240 (KN)
Telefon: +420 224 355 799
Email: frantisek.freiberg@fs.cvut.cz
Konzultace: středa 13:15-15:00

doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.

Zástupce vedoucího ústavu
Místnost: B-238 (KN)
Telefon: +420 224 357 630
Email: theodor.beran@fs.cvut.cz
Konzultace: úterý 14:00-15:30

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Tajemník ústavu
Místnost: A-506 (KN)
Telefon: +420 224 357 615
Email: miroslav.zilka@fs.cvut.cz
Konzultace: středa 9:00-10:30