Pracovníci - detail

Ing. Vladimír Žáček, CSc., MBA

strojní inženýr ve vývoji a výzkumu
Interní zaměstnanec

ČVUT Fakulta strojní - Ústav řízení a ekonomiky podniku
Karlovo náměstí 13, 121 35, Praha 2
Místnost č.: B 235
Tel.: 224 355 794
E-mail.: vladimir.zacek@fs.cvut.cz

Konzultace: LS 2014/15: Pondělí 8,00 - 9,30 hod. čtvrtek 10,45 - 12,15 na MÚVS dle dohody