Zájemci o studium

Důvody

Proč se stát špičkovým strojním inženýrem v oblasti řízení a ekonomiky podniku?

Ústav řízení a ekonomiky podniku připravuje odborníky vrcholového a středního managementu zejména průmyslových podniků a podniků služeb.

Studium klade důraz na propojování technických a manažersko-ekonomických znalostí a dovedností, bez kterých se moderní manažer neobejde.

Právě tato unikátní kombinace znalostí a dovedností je u zaměstnavatelů vysoce žádaná a otevírá Ti široké uplatnění v průmyslu ale také v IT, poradenství, bankovnictví a dalších oborech.

 

Kam až to můžeš dotáhnout, nejlépe odpoví naši úspěšní absolventi.

 

Způsob

Jak se stát špičkovým strojním inženýrem v oblasti řízení a ekonomiky podniku?

zajemci-o-studium

Možnosti

Tři možnosti, jak být odborníkem na řízení podniků a podnikových procesů na Fakultě strojní.

1. Řízení a ekonomika průmyslových procesů

První možností je individuální studijní plán (ISP) v rámci studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství.

Pokud máš jasnou vizi být inženýrem a chceš se již od prvního ročníku specializovat na manažersko-ekonomické zaměření v technice, přihlas se do studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství a při zápisu do druhého semestru se zapiš na studijním oddělení Fakulty strojní do ISP Řízení a ekonomika průmyslových procesů.

Tento směr představuje nejpřímější cestu k titulu Ing. v této specializaci. Díky němu si vybuduješ pevné teoretické základy pro návazné magisterské studium Řízení a ekonomika podniku, na které máš možnost po úspěšném ukončení bakalářského studia nastoupit bez přijímacího řízení.

Podmínkou je však absolvování náročnějších zkoušek na úrovni A (alfa).

[Více…]

2. Výroba a ekonomika ve strojírenství

Tento tříletý studijní obor je určen především pro ty, kteří chtějí co nejrychleji do praxe s titulem bakalář (Bc.).

V jeho osnovách je více prakticky orientovaných předmětů a vybrané zkoušky stačí absolvovat na nižší úrovni B (beta).

Postup do návazného studijního oboru Řízení a ekonomika podniku je možný pouze po úspěšném absolvování přijímacího řízení.

Na tento studijní obor je také možné přestoupit v průběhu studia ze studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství a představuje tak určitou záchrannou síť pro studenty, kteří náročnější studium nezvládají.

[Více…]

3. Teoretický základ strojního inženýrství – obecné studium

Pokud ještě nemáš jasno, jaký obor strojního inženýrství tě bude bavit, zapiš se do všeobecného studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství a rozhodnout se můžeš až ve třetím ročníku.

Do magisterského studia máš dveře otevřené bez přijímaček a budeš-li mít motivaci, chybějící odborné znalosti z této specializace rychle doženeš.

[Více…]