Brno 2015

Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze


pořádá při příležitosti konání 57. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
16. konferenci z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků,
letos též v rámci Roku technického vzdělávání vyhlášeného vládou ČR,

s názvem:

Technicko-manažerské vzdělávání - klíčový faktor pro konkurenceschopnost

Záštitu nad konferencí převzal: Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.,
děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze

Termín: úterý 15.9.2015, v době 13-17,30 h.

Cílem konference je věnovat se aktuálnímu problému, kterým je nedostatek technických pracovníků a vymezení jejich profil odborného profilu. Konference je zaměřena zejména na:

1. Nedostatek technicky zaměřených pracovníků pro průmysl a návazné obory.
2. Kvalitativní úroveň absolventů technicky zaměřených vysokých škol (univerzit).
3. Hledání řešení jak:
    a) Zajistit dostatek technicky zaměřených inženýrů.
    b) Vyvážit požadavky na teoretický základ a potřebné praktické znalosti a dovednosti.
    c) Skloubit teoretický technicko-manažerský (a ekonomický) základ s požadavky na
        praktické znalosti a dovednosti vyžadované při vstupu do praxe.
    d) Jaký má být profil absolventa bakalářského studia.
    e) Jaký má být profil absolventa magisterského (inženýrského) studia.

Místo konání:
   
   • Kongresové centrum BVV, sál B, Výstaviště 405/1, Brno 
   • http://www.bvv.cz/navstevnici/

mapa

Partneři konference:
   • Svaz strojírenské technologie,
   • Svaz průmyslu a dopravy České republiky,
   • Asociace exportérů ČR,
   • Hospodářská komora České republiky
   • Boltjes Group.

loga

Dokumenty ke stažení
627.3 kB
Pozvánka
1351.7 kB
Poster